Propozice k jednotlivým akcím  rok 2019   

POD TISSKÝMI BŘÍZKAMI

dne 1. 5. 2019, 28. ročník TP                                                        

Trasy: 14,22,28                                                                                                      

Start: registrace Blatno, vlakové nádraží, od 7.30 - 10.00,

vlakem z Podbořan v 8.19 hodin, z Plzně v 6.04, 8.04

Startovné: člen KČT 10 Kč, ostatní 20 Kč (nezapomeňte doložit platný členský průkaz)

Společně všechny trasy:

Trasy začínají v Blatně na vlakovém nádraží. Vydáváme se po červené TZ Blatenským svahem (Jelení skok) do Tisu. V penzionu U Čapků je JEDINÁ kontrola během pochodu! Odtud stále po červené, část s naučnou stezkou Sklárna. Na Sklárně míjíme školu v přírodě a pokračujeme až k lesu.
Odtud se vydáme stále ještě po červené TZ až k rozcestníku Uhlířská louka. Teprve zde se trasy rozdělují a každý pokračuje na své zvolené trase do cíle na příslušný vlakový spoj. 

Trasa 14 km:

Od rozcestníku Uhlířská louka jdeme vlevo po žluté TZ. Cestou se zajdeme (odbočka vpravo) podívat na Skalní město a Viklan. Vrátíme se stejnou cestou zpět na žlutou TZ. Pokračujeme kolem dalších žulových balvanů Báby a Dědka, až nás značka dovede do Žihle.

Trasa 22 km:

Od rozcestníku Uhlířská louka vpravo pokračujeme po červené do Rabštejna nad Střelou, kdysi nejmenšího města ve střední Evropě, které je dnes městskou památkovou zónou. Ke konci červené trasy máme krásný výhled na město přes řeku ze severní strany. Před kamenným mostem (jeden z 3 nejstarších v ČR) je turistický rozcestník. Odtud vede modrá TZ do Žihle. Jdeme po ní až na Mladotické polesí, kde je křižovatka s naučnou stezkou. Dáme se po naučné vpravo, dostaneme se ke křížku. Odtud je nejkrásnější pohled na město z jižní strany. Pak se vrátíme zpět a pokračujeme po modré až do Žihle.

Trasa 28 km:

Od rozcestníku Uhlířská louka vpravo pokračujeme po červené do Rabštejna nad Střelou, v Rabštejně až k bývalému klášteru (U Mnicha). Zde od rozcestníku se dáme po zelené, která nás povede kolem židovského hřbitova dolů k hospůdce Ranč a pak budeme pokračovat po turistické lávce na druhou stranu řeky Střely až k Horovu mlýnu, dále přes bývalý Železný Hamr až ke Kozičkovu mlýnu. Zelená dále prochází Černou Hatí do Strážiště. Jdeme stále přírodním parkem Horní Střela a zároveň nejkrásnější částí řeky Střely. Odtud již není daleko do Mladotic zastávky nebo po silnici přímo do obce Mladotice na vlakové nádraží. 

Odjezd 

dle aktuálních vlakových a autobusových spojů informace na startu Kontakt: 724 505 631 (Jana Hoťková)                           KČT, odbor Podbořany ve spolupráci s Obecním úřadem Krásný Dvůr pořádá 22. ročník turistického pochodu

Pro velikonoční vajíčko do krásnodvorského parku

     
v pondělí 22. 4.2019


Start: Podbořany, nádraží ČD v 8.25 hodin

Spojení: vlak ze Žatce 7.53,               
z Krásného Dvora 11.47, 13.41, 15.47, 17.41 do Podbořan bus, z Podbořan do Žatce 13.35, 15.35, 17.35 ,                
z Podbořan směr Plzeň 12.19, 14.19, 16.19, 18.19 vlak

POZOR: bude již v provozu Doupovská dráha, doPodbořan se proto můžete svézt i výletní mašinkou, odjíždí v 11.41 a 17.41 z Krásného Dvora

Trasy: 10, 14 km
 Popis trasy:  Od nádraží ČD v Podbořanech jdeme za přejezdem cestou do Hluban, kde se napojujeme na zelenou TZ. Po zelené pokračujeme až do Buškovic a Brodů. V Brodech je nepřístupný barokní zámek, dále kaple a sloup se sochou sv. Barbory. Pokračujeme stále po zelené do zámeckého parku. Tento park byl vybudován ve stylu anglických parků a patří k nejrozsáhlejším a nejstarším v Čechách. Nejprve se zastavíme u novogotického obelisku, kde na nás čeká rozcestník naučných cest. My budeme pokračovat po červené naučné kolem holandského statku zvaného Červená myslivna k  Novogotickému templu a k Čínskému pavilonu. Po zelené dojdeme až na nádvoří zámku. Ti, co půjdou pěšky zpět do Podbořan, vydají se po silnici, pozor tato silnice míjí Buškovice. V místech, kde budou po pravé ruce Buškovice, se vlevo opět napojíme na zelenou TZ a vcházíme na polní cestu do Podbořan.

Druhá možnost nabízí odjezd autobusem z návsi v Krásném Dvoře, nebo vlakem. Na zastávku se dostanete od zámku po zelené TZ.


šechny příznivce zdravého pohybu zvou pořadatelé.  (info: mobil 724 505 631)

P-P-P "První předjarní pochod" , 31. ročník

 pořádá dne 23. 3. 2019 turistický pochod


Odjezd:        vlakové nádraží Podbořany 8.19, Žatec 7.53 hodin            

Trasy:           12 a 20 km

Start:            9.00 hodin Žihle

 Popis tras: 12 a 20 km:

Od nádraží dojdeme na náves, kde se napojíme na zelenou turistickou, která nás zprvu povede po silnici až ke Chvojkovskému mlýnu. Zde se zelená odklání vlevo do lesa a pokračujeme stále po zelené až do Ostrovce. Pak kolem rybníku Štikáč až na rozcestí s modrou značkou. Zde se trasy dělí:

Trasa 12 km

pokračuje po zelené do Jesenice.

Odjezd vlaku z Jesenice:        12.57 přestup v Blatně 13.09 do Podbořan, Žatce   

                                               15.18 přestup v Blatně 17.09 do Podbořan, Žatce (vBlatně se čeká 1,5 h)

         

 Trasa 20 km

pokračuje od rozcestníku po modré, která je zde shodná s naučnou zelenou. Pokračuje přírodní památkou Krtské skály do Krt. TZ nás vede až k dalšímu rozcestníku U můstku. Máme tu křižovatku modré a červené. Pokračujeme po červené, která je rovněž společná s naučnou stezkou. Dále kolem Stebenského rybníku, zříceniny Petršpurg až do Petrohradu.

Odjezd  z Petrohradu: 14.26 BUS přestup v Blatně v 15.09 rychlík do Podbořan a Žatce

                                     15.34 BUS do Podbořan, přestup v Podbořanech v 16.05 BUS  nebo v 17.35 rychlík do Žatce

Info: mobil 724 505 631

                                                                                              Srdečně zve výbor KČT


Pořádá dne 23. 2. 2019 turistický pochod  

ÚNOR BÍLÝ, ÚDY SÍLÍ,         27. ročník


Odjezd :         z Podbořan vlakem v 8.19 hod do Vroutku,   (ze Žatce západu v 7.53 hod.)  z Blatna vlakem v 7.09 hod

Trasa:            13 km                                                          

Start:             Nádraží ČD Vroutek, 8.30 hodin

 
Z nádraží se vydáme do Vroutku směrem k románskému kostelu svatého Jakuba Většího, zde se napojíme na modrou TZ, která nás vyvede z Vroutku do lesů pod Kružín (směrem na Kružínský vrch a Dětaň). Nejprve procházíme Mlýneckým lesem, kde narazíme na rozcestník s NS Stezka lesů ČR, po které jdeme údolím cestou vpravo kolem Kružínského zámečku, anebo vystoupáme prudký kopec přímo proti nám, tj. k zámečku. Od zámečku se dostaneme na silnici, po které se dáme vlevo (směr Kružín) a za mostkem pokračujeme polní a lesní cestou směrem k Dubovému vrchu a sv. Prokopu. Na dohled máme Buškovice a Podbořany. Lesem jdeme souběžně s tankovou cestou až na rozcestí, kde se dáme kousek směrem do Buškovic (ale za nepříznivého počasí pokračujeme po tankovce až na podbořanské nádraží). Asi po 20 m je polní cesta vpravo,která nás dovede ke Candy, továrnu po cestě obejdeme na silnici ubenzínky, po které dojdeme až do Podbořan.

Informace: mobil 724 505 631

Odjezd vlaku: směr Žatec z Podbořan 13.35, 15.35, 17.35       směr Plzeň z Podbořan 14.19, 16.19, 18.19                       

Srdečně zve výbor KČT Podbořany     


   38. ročník turistického pochodu  dne 1. ledna 2019

Novoroční procházka

Start: ve 13.00 před budovou gymnázia v Podbořanech

Trasy: 6, 10 km

Popis: Společně po silnici kolem hřbitova, tj.po zelené TZ až ke křižovatce s polní cestou, směřující vlevo do lesa.  Tady začíná kratší 6 km trasa. Pokračuje se neznačeným terénem až na očihovskou silnici, po přejití silnice, další polní cestou až k Hartové. Zde vlevo již po silnici vedoucí z Blšan do Podbořan dojdeme zpět do města, cíle pochodu.

10 km trasa pokračuje po zelené TZ až k rozcestníku Valov - rozc., dále nás vede polní cestou směřující do Kryr. My však vpravo projdeme pod jedním ze železničních viaduktů a vydáme se již dále neznačeným terénem na vrch Kozinec. Po projití lesa se nám otevře pohled na Podbořany, vzdálenější Doupovské a Krušné hory. Pak už polní cestou jdeme směrem k železniční trati, která  nás dovede až do města                                                                                

  Srdečně zve výbor KČT Podbořany 


 pořádá dne 13. 10. 2018, 26. ročník turistického pochodu  

Podzimní putování

Odjezd:          ze Žatce vlak 7.53, z Kryr vlak 7.20

Start:             Podbořany nádraží ČD 8.20 hodin

Startovné:      členové KČT Podbořany 10,- Kč, ostatní 20,- Kč

Trasa 12 km

Z podbořanského nádraží projdeme náměstím T. G. Masaryka ke kruhovému objezdu. Dále pokračujeme po schodech, které jsou na konci křižovatky proti náměstí. Pokračujeme Nerudovou ulicí, obejdeme kostel sv. Petra a Pavla a ulicemi Na Kopci a Partyzánská se dostaneme do úzké uličky. Ta nás dovede do ulice Potoční k Doláneckému potoku. Ten přejdeme po lávce do Mlýnské ulice, odtud vpravo po cyklostezce č. 3080 pokračujeme dále. Asi po 4 km se dostaneme pod vrch Rubín, kde se v lese skrývá příjemné posezení s ohništěm, přesně v místě, kde před obcí Dolánky opouští cyklostezka les. Po občerstvení se vydáme stejnou cestou zpět do Podbořan. Cestou se můžete odklonit z trasy a zajít na vrch Rubín, kde byla postavena a zpřístupněna dobová "rozhledna".

Přijďte s námi zakončit turistickou sezónu "buřtopečí" pod Rubínem. buřty zajištěny

Odjezd:          směr Žatec: vlak 13.35, 15.35, 17.35 , směr Plzeň: vlak 14.19, 16.19, 18.19  

Info:    mobil 724 505 631 (Jana Hoťková)

Zdrávi došli a krásné putování přeje  výbor KČT Podbořany


Neseď doma a pojď poznávat svoje město" 

Klub českých turistů, odbor Podbořany za finanční podpory Města Podbořany

pořádá dne 8. 9. 2018 turistický pochod, 11.ročník

Pěšky městem Podbořany

Start: Podbořany, náměstí před Kulturním domem    od 9.00 - 11.00 hodin

Startovné: dobrovolné

Trasa 4 km, celá trasa je značena fáborky červené barvy

Po registraci se vydáme do ulice B. Smetany. Jdeme vlevo až k hasičské nádrži. Odtud vpravo chodníčkem podél Kyselého potoka pokračujeme do Valovské ulice, dále Mírovou ulicí k MěÚ. Po splnění úkolů 1. kontroly se vydáme areálem bývalé nemocnice zpět do Valovské ulice. Jdeme vpravo k restauraci Na Rozcestí, po chodníku až do míst, kde je po pravé ruce přes silnici bývalý obchod fotografie. Tady přejdeme opatrně ulici a narazíme na 2. kontrolu. Pokračujeme kolem bývalého Úřadu práce do ulice Bílý kopec, kde těsně před vrškem odbočíme vlevo na zpevněnou cestu vedoucí k místu zvané Na Střelnici a pokračujeme až k Doláneckému potoku. Zde bude připravena 3. kontrola. Po splnění úkolů přejdeme mostek, potom touto zpevněnou polní cestou pokračujeme k začátku Mlýnské ulice, zahneme vlevo, projdeme celou ulicí, opatrně přejdeme po přechodech pro
chodce ulici Žatecká a pak Kadaňská a dostaneme se pod košatý strom, kde bude čekat 4. kontrola. Vydáme se dále ulicí Politických vězňů až k železniční trati, pokračujeme zpevněnou polní cestou vedoucí do Hluban. Zahneme vlevo do Mariánské ulice, projdeme ji celou a pokračujeme vpravo na náves. Podél silnice dojdeme k 5. kontrole a poté až ke gotické tvrzi. Tady je náš cíl pochodu. Stejně jako během celé trasy, i zde je připravena
odměna. A jaká? To se dozvíte, když se zúčastníte našeho pěšího putování. 

Malé i velké turisty zve výbor KČT

Kutná Hora, české dědictví UNESCO

dne 22. 9. 2018
 
Odjezd: nádraží ČD Podbořany v 7.00 hodin

Cena: členové KČT Podbořany 150 Kč,  ostatní členové KČT 200 Kč, ostatní  300 Kč   platba v autobusu

Trasa:

Začínáme v Sedlci, městské části Kutné Hory, kde jsou hned dvě památkyUNESCO Kostnice (vstupné 90, snížené 60 Kč) a chrám Nanebevzetí Panny Marie asv. Jana Křtitele (vstupné 50, snížené 30 Kč). Nebo je také možné zakoupitTROJVSTUPENKU (3TOP) zahrnující společné vstupné do tří nejkrásnějšíchcírkevních památek Kutné Hory: chrámu sv. Barbory, kostnice a katedrály Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci ve výši 220, snížené (nad 65 let, děti astudenti do 26) 155 Kč. Samostatné vstupné do chrámu sv. Barbory je 120,snížené 90 Kč, ale do kaple Božího těla je zvlášť za 10 Kč. Takže je jasné, kdo chce všechny 3 památky, vyplatí se mu  3TOP vstupenka. Nebo se nabízí ještě jedna varianta a to jen prohlídka obou památek v Sedlci pro skupinu (min. 8 osob) ve výši 120/115 a senioři nad 65 let 75Kč, to v případě, že nenavštíví sv. Barboru.  

Po prohlídce obou objektů v Sedlci, okolo 11.45 hodin se přesuneme autobusem do centra Kutné Hory. Bude následovat prohlídka historického jádra města začínající v 12:30 ve Vlašském dvoře. Po prohlídce (trvá zhruba hodinu a půl) bude možné navštívit chrám sv Barbory, stejně tak Dačického dům, či Vlašský dvůr.

Odjezd z Kutné Hory: okolo 17.30 hodiny                                            

Zájemci se mohou přihlásit  Zdence Krůtové - 731 472 141, krutovaz@seznam.cz  , Janě Hoťkové - 724 505 631, hotkova.jana@volny.cz

PŘEDNOST MAJÍ ČLENOVÉ KČT, ODBORU PODBOŘANY     

Hradozámecká noc na  Wolkensteině

 dne 25. 8. 2018

Odjezd : nádraží ČD Podbořany v 12.00 hodin, poliklinika Žatec v 12.20 hodin

Cena: členové KČT 120,-- Kč, ostatní 200,--Kč

Platba v autobusu.

 Trasa: procházková za historií městečka

s prohlídkou zámku (každý účastník si hradí sám), s účasti na Hradozámecké noci spojenous trhem, který k ní neodmyslitelně patří.

 Trochu historie města:  Více než 900 m městských hradeb obklopuje staré vnitřní město. Jednou z někdejších 3 městských bran, Mlýnskou bránou, se dostaneme na Zámecké náměstí. Tam stojí vedle zámku úctyhodná stavba kostela sv. Bartoloměje. Uvnitř se nachází zajímavý oltář z roku 1648,
Steinmüllerovi varhany a vzácný mosazný svícen z 19. století. Na tržním náměstí, můžeme obdivovat poštovní distanční sloup z roku 1730. Jsou na něm uvedeny údaje v hodinách, které pochopíme teprve tehdy, když si uvědomíme, že jedna hodina byla starou mírou vzdálenosti asi 4,5 km. Kolem roku 1500 byl starý středověký hrad přebudován na obytný zámek pro vévodu Heinricha II. Saského. V pozdně gotických prostorách se více než 40 let nachází muzeum historie města se stálou výstavou nazvanou "Země ametistů". Historický hostinec "U Grenadýra" (Zum Grenadier) unese své hosty do originálního prostředí napoleonské doby. O patro výše sídlí městská knihovna.

 Odjezd: mezi 21 - 22.00 hodinou                                                  

 Zájemci se mohou přihlásit  Zdence Krůtové - 731 472 141, KrutovaZ@seznam.cz

PŘEDNOST MAJÍ ČLENOVÉ KČT, ODBORU PODBOŘANY

Kaolin na Podbořansku

setkání turistů, mimořádná akce

dne 14. 7. 2018 v 10 hodin

na tvrzi v Podbořanech - Hlubanech

Městské muzeum nám umožní prohlídku nové expozice

Po prohlídce expozice bude možné posedět před gotickou tvrzí, kde bude připravené malé občerstvení

                                             

2-denní zahraniční poznávacívýlet ve dnech 16. - 17. června 2018

Do bavorského zámku NEUSCHWANSTEIN a na vrchol ZUGSPITZE, nejvyšší hory SRN


SOBOTA 16. června               6:30   odjezd z Podbořan, vlakové nádraží!!!

            12:30   příjezd do Hohenschwangau, v 17:00   návštěva zámku Neuschwanstein, nejnavštěvovanějšího turistického cíle v SRN

            18:30 přejezd na ubytování do Füssenu

NEDĚLE 17. června                  7:00   snídaně

              8:00   přesun autobusem do Ehrwaldu (k dolní stanici lanovky)

              9:00   možnost vyjet lanovkou na Zugspitze (2.962 m.n.m.), nejvyšší horu SRN nebo dle počasí podniknout pěší turistiku alpskou přírodou

            13:00   odjezd do ČR (návrat ve večerních hodinách)

V ceně je zahrnuto:     doprava, ubytování se snídaní, vstup do zámku Neuschwanstein

V ceně není zahrnuto: pojištění léčebných výloh v zahraničí (každý si MUSÍ zajistit sám),

                                    lanovka na Zugspitze (45 Euro, pro skupiny od 15 osob 38,50 Euro)  

Konečnou cenu 2.200,- Kč zašlete na účet 253 099 432/0300

Zájemci
se mohou přihlásit

Zdence Krůtové - 731 472 141, krutovaz@seznam.cz , Janě Hoťkové - 724 505 631, hotkova.jana@volny.cz   KČT odbor Podbořany pořádá dne 12. 5. 2018 mimořádný turistický pochod

Za ruinami mladějovského kostela 

Start:  Podbořany nádraží ČD v 8.30 hod.  

Kdo nebude chtít celou trasu jít pěšky, může se dopravit do Krásného Dvora autobusem, který jede z autobusového nádraží v 10.07, všichni se sejdeme u kostela na návsi krátce po desáté.   

 Trasa: z Podbořan 13 km, z Krásného Dvora 7 km     

 Od nádraží jdeme do Hluban, to už sepohybujeme po zelené TZ. Tato turistická značka nás dovede na začátek Buškovic,zde ji opustíme a pokračujeme vpravo po silnici do Krásného Dvora. Po levéstraně nás vítá zámek, my však dojdeme až na náves ke kostelu. Tady se sejdemevšichni, tzn. i ti, co přijeli autobusem. Po prohlídce kostela, tedy zhrubaokolo 11 hodiny budeme pokračovat kolem OÚ silničkou do Chrášťan. Zde na návsistojí malá barokní kaplička s výklenkem. Zhruba po jednom kilometrudojdeme do Chotěbudic, vpravo přejdeme potok Dubá a po necelých 100 m se dámevlevo a pak ještě jednou vlevo na polní cestu. Jdeme téměř až k úbočí Dlouhéhovrchu, do míst, kde už ve 12 století stávala obec Mladějov. Z ní nezbylonic, jen obvodové zdi starobylého kostela sv. Štěpána a malý hřbitov. Pokračujetouto polní cestou až do Mašťova, městečka, jehož historie spadá až do 12 století.Zhruba v polovině cesty míjíme i smírčí kříž. Do Mašťova přicházíme kolemodpočinkového kamene, pokračujeme Zámeckou ulicí až na náměstí. Po prohlídce památkovézóny se vrátíme autobusem v 15.00 zpět do Podbořan.

Odjezd autobusu z Mašťova v 15.00 (za bus á 10 Kč)

Odjezd vlaku, busu: směr Žatec z Podbořan 15.35, 16.10 bus, 17.35,      směr Plzeň z Podbořan 16.19,    směr Jesenice 16.00 bus

Stavba ze 13. stoletíje jediným pozůstatkem zaniklé vsi Mladějov, která kolem něj stála do září roku1421. Tehdy byla zničena za křižáckého tažení krajem (viz též Mašťov). Kostelfungoval pak jako hřbitovní pro nedaleké Chotěbudice, ještě v 70. letech20. století měl střechu a zbytky vnitřního zařízení. U kostela se zachovaly obvodové zdi do výšehlavní římsy a vítězný oblouk. Pozoruhodný je jejich půdorys: šířka lodia presbytáře se shodují, na západě i východě je kostel uzavřenpolygonálně. Úzká gotická okénka s ostěními z místního červeného pískovcese vyskytují v obou částech kostela, vítězný oblouk je významně užší nežcelá stavba. Ve stěnách několik zazděných otvorů s lomenými záklenky,zbytky dřevěných konstrukcí vetknutých do zdí. Stavební materiál zdí velicerůznorodý. Ve větších barokních (?) oknech zbytky dřevěných rámů. Presbytářbýval zřejmě klenutý. Severně od kostela obvodové zdi stavby nejistého určenío výšce asi 1 m nad terénem (márnice?, spodní část zvonice?) bez zřejméhonapojení na interiér kostela, podle otisku císařské mapy tvořilas kostelem celek.

Informace: mobil 731 472 141                   


KLUB ČESKÝCH TURISTŮ, ODBOR PODBOŘANY  pořádá 27. ročník

TP  POD TISSKÝMI BŘÍZKAMI

dne 1. 5. 2018

Trasy: 14,22,28                                                                                                      

Start: registrace Blatno ČD od 7.30 - 10.00,

vlakem z Podbořan v 8.19 hodin, z Plzně v 8.06

Startovné: člen KČT 10 Kč, ostatní 20 Kč (nezapomeňte doložit platný členský průkaz)

Společně všechny trasy:

Trasy začínají v Blatně na nádraží ČD. Vydáváme se po červené TZ Blatenským svahem (Jelení skok) do Tisu. V penzionu U Čapků je JEDINÁ kontrola během pochodu! Odtud stále po červené, část s naučnou stezkou Sklárna. Na Sklárně míjíme školu v přírodě a pokračujeme až k lesu. Odtud se vydáme stále ještě po červené TZ až k rozcestníku Uhlířská louka. Teprve zde se trasy rozdělují a každý pokračuje na své zvolené trase do cíle na příslušný vlakový spoj. 

Trasa 14 km:

Od rozcestníku Uhlířská louka jdeme vlevo po žluté TZ. Cestou se zajdeme (odbočka vpravo) podívat na Skalní město a Viklan. Vrátíme se stejnou cestou zpět na žlutou TZ. Pokračujeme kolem dalších žulových balvanů Báby a Dědka, až nás značka dovede do Žihle.

Trasa 22 km:

Od rozcestníku Uhlířská louka vpravo pokračujeme po červené do Rabštejna nad Střelou, kdysi nejmenšího města ve střední Evropě, které je dnes městskou památkovou zónou. Ke konci červené trasy máme krásný výhled na město přes řeku ze severní strany. Před kamenným mostem (jeden z 3 nejstarších v ČR) je turistický rozcestník. Pozor, most se opravuje, my jdeme přes náhradní lávku vzhůru do Rabštejna. Po prohlídce se vrátíme zpět k lávce, vpravo vede modrá do Žihle. Jdeme po ní až na Mladotické polesí, kde je křižovatka s naučnou stezkou. Dáme se po naučné vpravo, dostaneme se ke křížku. Odtud je nejkrásnější pohled na město z jižní strany. Pak se vrátíme zpět a pokračujeme po modré až do Žihle.

Trasa 28 km:

Od rozcestníku Uhlířská louka vpravo pokračujeme po červené do Rabštejna nad Střelou, v Rabštejně až k bývalému klášteru (U Mnicha). Zde od rozcestníku se dáme po zelené, která nás povede kolem židovského hřbitova dolů k hospůdce Ranč a pak budeme pokračovat po turistické lávce na druhou stranu řeky Střely až k Horovu mlýnu, dále přes bývalý Železný Hamr až ke Kozičkovu mlýnu. Zelená dále prochází Černou Hatí do Strážiště. Jdeme stále přírodním parkem Horní Střela a zároveň nejkrásnější částí řeky Střely. Odtud již není daleko do Mladotic zastávky ČD nebo po silnici přímo do obce Mladotice na nádraží ČD. 

Odjezd dle aktuálních vlakových a autobusových spojů, informace na startu

Kontakt: 724 505 631 (Jana Hoťková)                                 Na výšlap Vás zvou pořadatelé


KČT Podbořany pořádá dne 21. 4. 2018 turisticko-poznávací výlet 

Na státní hrad a zámek BEČOV nad TEPLOU

z Podbořan autobusem (vlakové nádraží) v 8.30 hod

Trasa:        individuální, okolím zámku, 3 km (Krásno → rozhledna a zpět)                                               

Příjezd:      do Podbořan, do 17.00 hodin

Cena:   členové KČT - 50,- Kč, nečlenové - 100,- Kč (platit se bude v autobuse)

Zveme vás na turisticko-poznávací výlet na státní hrad a zámek Bečov nad Teplou. Ačkoliv  toto sídlo oplývá bohatými dějinami a kulturními či přírodními památkami, hlavním turistickým lákadlem je bezesporu soubor výjimečných historických a uměleckých architektur, z nichž nejcennější je gotický hrad, renesanční palác a barokní zámek. 
Od roku 2002 je zde veřejnosti trvale prezentována unikátní románská ostatková schránka - relikviář sv. Maura, spolu s korunovačními klenoty nejcennější zlatnická památka České republiky. Vstupné 140/100,- držitel karty EUROBEDS. Po prohlídce hradu a zámku nás autobus přiblíží do obce Krásno, odkud se vydáme (1,5 km) po žluté turistické značce k rozhledně Krásenský vrch

Těšíme se na vás!                     výbor KČT Podbořany    


KLUB ČESKÝCH TURISTŮ, odbor PODBOŘANY  zve všechny své příznivce  15. dubna 2018 (neděle)

VLAKEMDO SASKÉHO ŠVÝCARSKA KURORT RATHEN, skalní most BASTEI

ODJEZD:   7.35 odjezd vlakem z vlakového nádraží v Podbořanech

jízdenka: LABE-ELBE 

Labee-Elbe 1+2   

 

pro jednu osobu bez omezení věku a maximálně 2 děti ve věku před dovršením 15. narozenin


 
       270 Kč 
 

Labe-Elbe 2+4  


 

pro dvě osoby bez omezení věku   a maximálně 4 děti ve věku před dovršením 15. narozenin

 

 

       380 Kč


 

 

Labe-Elbe Max. 5 


 

 

pro max. 5 osob bez určení věku


 

 

       560 Kč


 

NÁVRAT:  20.18 příjezd opět na vlakové nádraží v Podbořanech

DOPORUČENÍ:  s sebou občanský průkaz nebo platný cestovní pas (jedeme do SRN!!!) sjednat pojištění léčebných výloh v zahraničí


Původní název Bastei je připomínkou na obranný soubor strmých skal kolem skalního hradu Neurathen. Skály na Bastei vznikly díky vodní erozi během miliónů let a ční až ve 305 metrech nadmořské výšky. Z Bašty, což je český název, se můžete těšit z výhledů na labské údolí, na kamenný most Basteibrücke, hrad Neurathen a na skalní město. Bastei najdete 194 metrů nad pravým břehem Labe. Kamenný most Basteibrücke -
první turistický evropský most má na délku 76 metrů a překlenuje hlubokou propast Mardertelle (Kuní jámu). Spojuje mezi sebou Bastei a skalní hrad
Neurathen. Vznik mostu se datuje do roku 1851 a jednalo se vůbec o první evropskou stavbu pro turisty. 

Za akci zodpovídá Jana Hoťková, v případě nejasností mne kontaktujte na tel.č. 724 505 631 nebo e-mailové adrese hotkova.jana@volny.cz 
 

KČT Podbořany ve spolupráci s Obecním úřadem Krásný Dvůr pořádá 21. ročník turistického pochodu

 "Pro velikonoční vajíčko do krásnodvorského parku"

                  v sobotu 31. 3. 2018

Start: Podbořany, nádraží ČD v 8.25 hodin

Spojení: vlak ze Žatce 7.53  Krásného Dvora 11.47, 13.41, 15.47, 17.41 do Podbořan bus

              z Podbořan do Žatce 13.35, 15.35, 17.35 vlak,                                        
              z Podbořan směr Plzeň 12.19, 14.19, 16.19, 18.19 vlak  

POZOR: bude již v provozu Doupovská dráha, do Podbořan se proto můžete svézt i výletní mašinkou, odjíždí v 11.41 a 17.41 z Krásného Dvora

Trasy: 10, 14 km  

Popis trasy: 

Od nádraží ČD v Podbořanech jdeme za přejezdem cestou do Hluban, kde se napojujeme na zelenou TZ. Po zelené pokračujeme až do Buškovic a Brodů. V Brodech je nepřístupný barokní zámek, dále kaple a sloup se sochou sv. Barbory. Pokračujeme stále po zelené do zámeckého parku. Tento park byl vybudován ve stylu anglických parků a patří k nejrozsáhlejším a nejstarším v Čechách. Nejprve se zastavíme u novogotického obelisku, kde na nás čeká rozcestník naučných cest. My budeme pokračovat po červené naučné kolem holandského statku zvaného Červená myslivna k  Novogotickému templu a k Čínskému pavilonu. Po zelené dojdeme až na nádvoří zámku. Na zámku se v tento den uskuteční akce Pohádkové Velikonoce - řemeslné tržiště, pohádková představení, výtvarné dílny, edukační aktivity. 

 Ti, co půjdou pěšky zpět doPodbořan, vydají se po silnici, pozor tato silnice míjí Buškovice.V místech, kde budou po pravé ruce Buškovice, se vlevo opět napojímena zelenou TZ a vcházíme na polní cestu do Podbořan.

Druhámožnost nabízí odjezd autobusem z návsi v Krásném Dvoře, nebo vlakem. Na zastávku se dostanete od zámku po zelené TZ.

                     Všechny příznivce zdravého pohybu zvou pořadatelé.                                                                                                                      (info: mobil 724 505 631)


Pořádáme dne 17. 3. 2018 turistický pochod 30. ročník

P-P-P "První předjarní pochod" 


Odjezd:   vlakové nádraží Podbořany 8.19, Žatec 7.53 hodin  

Trasy:    12 a  20 km

Start:      9.00 hodin Žihle

Popis tras: 12 a 20 km:

Od nádraží dojdeme na náves, kde se napojíme na zelenou turistickou, která nás zprvu povede po silnici až ke Chvojkovskému mlýnu. Zde se zelená odklání vlevo do lesa a pokračujeme stále po zelené až do Ostrovce. Pak kolem rybníku Štikáč až na rozcestí s modrou značkou. Zde se trasy dělí:

Trasa 12 km pokračuje po zelené do Jesenice.

Odjezd vlaku z Jesenice: 12.57 přestup v Blatně 13.09 do Podbořan, Žatce 

                              15.18 přestup v Blatně 17.09 do Podbořan, Žatce (v Blatně se čeká 1,5 h)

Trasa 20 km

pokračuje od rozcestníku po modré, která je zde shodná s naučnou zelenou. Pokračuje přírodní památkou Krtské skály do Krt. TZ nás vede až k dalšímu rozcestníku U můstku. Máme tu křižovatku modré a červené. Pokračujeme vpravo po červené, která je rovněž společná s naučnou stezkou. Dále kolem Stebenského rybníku, zříceniny Petršpurg až do Petrohradu.

Odjezd  z Petrohradu: 14.26 BUS přestup v Blatně v 15.09 rychlík do Podbořan a Žatce

 15.34 BUS do Podbořan, přestup v Podbořanech v 16.10 BUS nebo v 17.35 rychlík do Žatce

Info: mobil 724 505 631                                                     Srdečně zve výbor KČT


Valov-Očihov

Turistický pochod dne 24. února 2018

Start: v 8.25 před budovou ČD Podbořany

Trasa:
14 km

Půjdeme téměř celou trasu neznačeným terénem, převážně polními cestami. Nejprve z Podbořan na Kozinec, projdeme lesem k trati, pod mostním viaduktem vlevo a následně vpravo dojdeme do Valova. Zde podél rybníčku přes Valovský potok se dáme vlevo a budeme stoupat do kopce mezi druhým a třetím ostrůvkem lesa. Ještě než začneme stoupat, uvidíme místo, kde stávala snad očihovská tvrz.  Z vršku se dáme kousek vlevo pastvinou a cestou dolů, až dojdeme do Očihova. Na očihovské návsi, ale dnes na soukromém pozemku, se stáčí minerální voda Aqua Bohemica Po malém občerstvení na OÚ Očihov se vydáme na zpáteční cestu, tzn., že kousek se budeme vracet po stejné cestě. Přidáme ještě asi 100 m po silnici, než zabočíme na polní cestu vlevo kolem hospodářských budov a Beraního Dvora dále do polí. Dojdeme až k ostrůvku lesa, dále pastvinou až cípu lesa, který je až k Valovskému potoku. Zde jej překročíme a pokračujeme okrajem pole k Valovu. Polní cesta nás opět dovede do vsi. Kousek za Valovem navážeme na zelenou TZ, kterou dojdeme až do Podbořan.
 

Informace: mobil 731 472 141                                             Srdečně zve výbor KČT Podbořany 

ÚNOR BÍLÝ, ÚDY SÍLÍ

 26. ročník

Odjezd : z Podbořan vlakem v 8.19 hod do Vroutku   (ze Žatce západu v 7.53 hod.) z Blatna vlakem v 7.09 hod

Trasa:    13 km                                         

Start:     Nádraží ČD Vroutek, 8.30 hodin  

Z nádraží se vydáme do Vroutku směrem k románskému kostelu svatého Jakuba Většího, zde se napojíme na modrou TZ, která nás vyvede z Vroutku do lesů pod Kružín (směrem na Kružínský vrch a Dětaň). Nejprve procházíme Mlýneckým lesem, kde narazíme na rozcestník s NS Stezka lesů ČR, po které jdeme údolím cestou vpravo kolem Kružínského zámečku, anebo vystoupáme prudký kopec přímo proti nám, tj. k zámečku. Od zámečku se dostaneme na silnici, po které se dáme vlevo (směr Kružín) a za mostkem pokračujeme polní a lesní cestou směrem k Dubovému vrchu a sv. Prokopu. Na dohled máme Buškovice a Podbořany. Lesem jdeme souběžně s tankovou cestou až na rozcestí,  kde se dáme kousek směrem do Buškovic (ale za nepříznivého počasí pokračujeme po tankovce až na podbořanské nádraží). Asi po 20 m je polní cesta vpravo, která nás dovede ke Candy, továrnu po cestě obejdeme na silnici u benzínky, po které dojdeme až do Podbořan.

Informace: mobil
724 505 631

Novoroční procházka

Dne 1. ledna 2018

Start: ve 13.00 před budovou gymnázia v Podbořanech

Trasy: 6 km

Popis: Společně po silnici kolem hřbitova, tj. po zelené TZ až ke křižovatce s polní cestou, směřující vlevo do lesa.  Tady začíná kratší 6 km trasa. Pokračuje se neznačeným terénem až na očihovskou silnici, po přejití silnice, další polní cestou až k Hartové. Zde vlevo již po silnici vedoucí z Blšan do Podbořan dojdeme zpět do města, cíle pochodu.  

další varianta:
pokračuje po zelené TZ až k rozcestníku Valov - rozc., dále nás vede polní cestou směřující do Kryr. My však vpravo projdeme pod jedním ze železničních viaduktů a vydáme se již dále neznačeným terénem na vrch Kozinec. Po projití lesa se nám otevře pohled na Podbořany, vzdálenější Doupovské a Krušné hory. Pak už polní cestou jdeme směrem k železniční trati, která nás dovede až do města.   


ROK 2017  

KČT, odbor Podbořany za finanční podpory Města Podbořany 

pořádá autobusový výlet  ADVENT V NĚMECKU  Annaberg-Buchholz, Ehrenfriedersdorf partnerské město Podbořan

dne 16. prosince 2017

8.30                   odjezd autobusem z Podbořan (vlakové nádraží Podbořany)

10.00    Annaberg-Buchholz - tradiční adventní trhy na náměstí, v rámci rozchodu možnost navštívit Manufakturu snů  vstupné 7 E, děti od 6 let 4 E, skupina od 10 osob 5,50 E/osoba, rodina 18 E), dle domluvy možnost nákupu v Kauflandu nebo jiném nákupním centru

14.00                   Ehrenfriedersdorf - tradiční slavnostní zahájení adventu, posezení na radnici s představiteli města

16.30          odjezd do ČR

Uvedené časy jsou pouze orientační, kromě odjezdu, ten je přesně v 8.30 hod.

Je nutné, aby si každý sám sjednal na tento den CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ("pojištění léčebných výloh v zahraničí")

Všichni zájemci uhradí v autobuse příspěvek na dopravu ve výši 50 Kč.

Zájemci se mohou přihlásit Zdence Krůtové - 731 472 141, krutovaz@seznam.cz

  •                           Janě Hoťkové - 724 505 631, hotkova.jana@volny.cz


KČT, odbor Podbořany  pořádá dne 4. 11. 2017

25. ročník turistického pochodu 

Podzimní putování

Odjezd:          ze Žatce vlak 7.53, z Kryr vlak 7.20

Start:             Podbořany nádraží ČD 8.20 hodin

Startovné:      členové KČT Podbořany 10,- Kč ostatní 20,- Kč

Trasa 10 km

Z podbořanského nádraží projdeme náměstím T. G. Masaryka ke kruhovému objezdu. Dále pokračujeme po schodech, které jsou na konci křižovatky proti náměstí. Pokračujeme Nerudovou ulicí, obejdeme kostel sv. Petra a Pavla a ulicemi Na Kopci a Partyzánská se dostaneme do úzké uličky. Ta nás dovede do ulice Potoční k Doláneckému potoku. Ten přejdeme po lávce do Mlýnské ulice, odtud vpravo po cyklostezce č. 3080 pokračujeme dále. Asi po 4 km se dostaneme pod vrch Rubín, kde se v lese skrývá příjemné posezení s ohništěm, přesně v místě, kde před obcí Dolánky opouští cyklostezka les. Po občerstvení se vydáme stejnou cestou zpět do Podbořan.  

Přijďte s námi zakončit turistickou sezónu "buřtopečí" pod Rubínem.
zajištěny buřty J

Odjezd:          směr Žatec: vlak 13.35, 15.35, 17.35,         směr Plzeň: vlak 14.19, 16.19, 18.19  

Info:    mobil 724 505 631 (Jana Hoťková)

Zdrávi došli a krásné putování přeje  výbor KČT Podbořany


  
KČT, odbor Podbořany

pořádá dne 14. 10. 2017  

Archeologickou vycházku okolím Vroutku


Odjezd:          ze Žatce vlak 7.53 z Podbořan, vlak 8.19, z Kryr vlak 7.20

Start:             Vroutek, nádraží ČD 8.30 hodin

Trasa 9 km

Za odborného doprovodu archeologa Vojty Peksy projdeme okolí Vroutku, navštívíme vojenské opevnění z třicetileté války, zaniklou středověkou ves a kostel sv. Jakuba ve Vroutku. 

Odjezd:          směr Podbořany, Žatec: vlak 13.26, bus 14.51, vlak 15.26 směr Plzeň: vlak 14.27, 16.27

Info:    mobil 724 505 631 (Jana Hoťková)

Zdrávi došli a krásné putování přeje  výbor KČT Podbořany


KČT, odbor PODBOŘANY se připojuje k oslavám

založení TJ Tatran v Podbořanech konaných dne 23. 9. 2017

a zve všechny na pochod

Z Podbořan do okolí Buškovic

Start:
před branou stadionu TJ Tatran v 9.30 hodin

Trasa 12 km

Půjdeme téměř celou trasu neznačeným terénem. Vydáme se přes bývalá kasárna směrem na Buškovice. Po silnici ještě 0,5 km a pak vlevo polní cestou k "podbořanské kaolínce/opránu", pod tímto názvem většina Podbořanských zná tuto vodní plochu. Následně se cesta stáčí vpravo do luk. Dojdeme na bývalou vojenskou silnici a vpravo po ní až na okraj Buškovic. Dále budeme pokračovat po silnici směr Nepomyšl. Zhruba po 1 km zahneme vpravo na polní cestu, která nás dovede kolem zrezivělé dopravní značky až k Rybnickému mlýnu, tj. do míst, kde stávala továrna na zpracování kaolinu do roku 1956. Dnes jde spíše o rybářskou oblast. Tady cesta končí, a proto se musíme po stejné cestě vrátit až na křižovatku polních cest. Odtud dále cestou vlevo zamíříme do Buškovic, pokračujeme kolem hřbitova, kde se napojíme na zelenou TZ a dojdeme až do Podbořan.
Pochod zakončíme malým posezením v Meditační zahradě, která bude otevřená a je u kostela Božího Spasitele. Zde budou již připraveny buřty
k opečení a otevřený kostel.

Cíl:
Podbořany, Meditační zahrada

Mobil: 731 472 141                           Výbor KČT Podbořany                                                                                                                        

 Tím oslavy nekončí, následuje až do večerních hodin další program

 


KLUB ČESKÝCHTURISTŮ, odbor PODBOŘANY

za finanční podpory Města Podbořany zve své příznivce

v neděli 10. září 2017 
do partnerského města Podbořan (SRN, Sasko)

Pojeďte s námi do našeho partnerského města Ehrenfriedersdorf, kde se koná 5. ročník saského dne horníků.

Odjezd
8.00 hodin busem z Podbořan (vlakové nádraží ČD),  8.20 u polikliniky v Žatci.

 Dopoledne je možné
zúčastnit se slavnostního programu nebo vyrazit na turistickou vycházku k přírodnímu amfiteátru Greifensteine. Nachází se 3,2 km od
centra po červené turistické značce (6,5 km celkem tam i zpět). Uprostřed obřích greifensteinských skal leží malý přírodní amfiteátr. Tam, kde se v současnosti v létě koná mnoho akcí, koncertů, divadelních představení a filmových projekcí, se dříve nacházel zlom v žulové skále. Dnes se tyčí ještě 7 žulových skal až do výšky 732 m n. m. tam, kde se ještě před 200 lety nacházelo skal 13.

Od 14.00 se koná na tamním stadionu slavnostní přehlídka a závěrečný ceremoniál.

Odjezd je plánován v 17.00 hodin. 

  Těšíme se na vás!                                                                    výbor KČT Podbořany   

Všichnizájemci uhradí v autobuse příspěvek na dopravu ve výši 50 Kč.

Zájemci se mohou přihlásit

Zdence Krůtové - 731 472 141, krutovaz@seznam.cz

Janě Hoťkové - 724 505 631, hotkova.jana@volny.cz 

PŘEDNOST MAJÍ ČLENOVÉ KČT, ODBORU PODBOŘANY

Buďte k přihlašování zodpovědní, neomluvenou absencí blokujete místa jiným turistům!  


               

"Neseď doma a pojď poznávat svoje město" pod tímto heslem

Klub českých turistů, odbor Podbořany, za finanční podpory Města Podbořany 

pořádá dne 9.9. 2017 turistický pochod

Pěšky městem Podbořany

10. ročník  

Start: Podbořany, náměstí před Kulturním domem   od 9.00 - 11.00 hodin

Startovné: dobrovolné

Cíl: vodní tvrz v Hlubanech

 Trasa 4 km, celá trasa je značena fáborky červené barvy

 Po registraci se vydáme do ulice B. Smetany. Jdeme vlevo až k hasičské nádrži. Odtudvpravo chodníčkem podél Kyselého potoka pokračujeme do Valovské ulice, dále Mírovou ulicí k MěÚ. Po splnění úkolů 1. kontroly se vydáme areálem bývalé nemocnice zpět do Valovské ulice. Jdeme vpravo k restauraci Na Rozcestí, po chodníku až do míst, kde je po pravé ruce přes silnici bývalý obchod fotografie. Tady přejdeme opatrně ulici a narazíme na 2. kontrolu. Pokračujeme kolem bývalého Úřadu práce do ulice Bílý kopec, kde těsně před vrškem odbočíme vlevo na zpevněnou cestu vedoucí k místu zvané Na Střelnici a pokračujeme až k Doláneckému potoku. Zde bude připravena 3. kontrola. Po splnění úkolů přejdeme mostek, potom touto zpevněnou polní cestou pokračujeme k začátku Mlýnské ulice, zahneme vlevo, projdeme celou ulicí, opatrně přejdeme po přechodech pro
chodce ulici Žatecká a pak Kadaňská a dostaneme se pod košatý strom, kde bude čekat 4. kontrola. Vydáme se dále ulicí Politických vězňů až k železniční trati, pokračujeme zpevněnou polní cestou vedoucí do Hluban. Zahneme vlevo do Mariánské ulice, projdeme ji celou a pokračujeme vpravo na náves. Podél silnice dojdeme k 5. kontrole a poté až ke gotické tvrzi. Tady je náš cíl pochodu. Stejně jako během celé trasy, i zde je připravena
odměna. A jaká? To se dozvíte, když se zúčastníte našeho pěšího putování.

Všechny turisty, turistky a turistčata 

zve výbor KČT

KČT, odbor Podbořany  pořádá v sobotu 10. 6. 2017 turisticko-poznávací výlet 

Hrad Loket a okolí    

Start: Podbořany, nádraží ČD v 8.25 hodin

Trasa: 8 km 

Cena: členové KČT 70,-- Kč, ostatní 100,--Kč

Popis trasy: 

 Autobus nás přiveze do obce Doubí (zde je možnost zůstat v autobuse a nechat se dovézt přímo do Lokte). Kdo zvolí pěší turistiku, pokračuje po modré TZ. Po 3 km se dojde ke Svatošským skalám, kde je možnost se občerstvit v restauraci Jana Svatoše. Zde se přechází řeka Ohře a pokračuje se podél ní stále po modré TZ, která nás dovede po 5 km na státní hrad Loket. Mohutný gotický hrad Loket byl vystaven z počátku 13. stol. V hradním  podzemí jsou k vidění kobky-útrpné právo, na hradě zase expozice zbraní, historická sbírka porcelánu. Ve městě jsou další památky a zajímavosti, jako je Muzeum knižní vazby, muzeum Včerejší svět, či farní kostel sv. Václava, barokní sloup se sousoším Nejsvětější Trojice. Za návštěvu stojí určitě Černá věž, ze které je pěkný pohled na město a hrad. V podhradí je unikátní přírodní amfiteátr.

Odjezd z Lokte do Karlových Varů ve 14.00 hod.

Ve 14.30 hodin je v Karlových Varech zajištěna prohlídka Muzea Becherovky s degustací 3 likérů. Po prohlídce muzea bude rozchod. Následně už bude na každém z nás záležet, zda navštíví místní léčivé prameny, rozhlednu Dianu, vyhlídku Jelení skok, Tři kříže, Zámeckou věž, pravoslavný kostel sv. Petra a Pavla, či jiné místo v Karlových Varech.

Odjezd nejpozději v 18.00 hodin  

z Podbořan do Žatce jede vlak v 19,00 hodin

                                          
   

26. ročník TP dne 1.5.2017 všechny příznivce pěší turistiky zveme na pochod

POD TISSKÝMI BŘÍZKAMI

Trasy: 14,22,28                                                                                                      

Start: registrace Blatno ČD od 7.30 - 10.00, vlakem z Podbořan v 8.19 hodin

Startovné: člen KČT 10 Kč, ostatní 20 Kč (nezapomeňte doložit platný členský průkaz)

Společně všechny trasy:

Trasy začínají v Blatně na nádraží ČD. Vydáváme se po červené TZ Blatenským svahem (Jelení skok) do Tisu. V penzionu U Čapků je JEDINÁ kontrola během pochodu! Odtud stále po červené, část s naučnou stezkou Sklárna. Na Sklárně míjíme školu v přírodě a pokračujeme až k lesu. Odtud se vydáme stále ještě po červené TZ až k rozcestníku Uhlířská louka. Teprve zde se trasy rozdělují a každý pokračuje na své zvolené trase do cíle na příslušný vlakový spoj.

Trasa 14 km:

Od rozcestníku Uhlířská louka jdeme vlevo po žluté TZ. Cestou se zajdeme (odbočka vpravo) podívat na Skalní město a Viklan. Vrátíme se stejnou cestou zpět na žlutou TZ. Pokračujeme kolem dalších žulových balvanů Báby a Dědka, až nás značka dovede do Žihle.

Trasa 22 km:

Od rozcestníku Uhlířská louka vpravo pokračujeme po červené do Rabštejna nad Střelou, kdysi nejmenšího města ve střední Evropě, které je dnes městskou památkovou zónou. Ke konci červené trasy máme krásný výhled na město přes řeku ze severní strany. Před kamenným mostem (jeden z 3 nejstarších v ČR) je turistický rozcestník. Pozor, most se opravuje, my jdeme přes náhradní lávku vzhůru do Rabštejna. Po prohlídce se vrátíme zpět k lávce, vpravo vede modrá do Žihle. Jdeme po ní až na Mladotické polesí, kde je křižovatka s naučnou stezkou. Dáme se po naučné vpravo, dostaneme se ke křížku. Odtud je nejkrásnější pohled na město z jižní strany. Pak se vrátíme zpět a pokračujeme po modré až do Žihle.

Trasa 28 km:

Od rozcestníku Uhlířská louka vpravo pokračujeme po červené do Rabštejna nad Střelou, v Rabštejně až k bývalému klášteru (U Mnicha). Zde od rozcestníku se dáme po zelené, která nás povede kolem židovského hřbitova dolů k hospůdce Ranč a pak budeme pokračovat po turistické lávce na druhou stranu řeky Střely až k Horovu mlýnu, dále přes bývalý Železný Hamr až ke Kozičkovu mlýnu. Zelená dále prochází Černou Hatí do Strážiště. Jdeme stále přírodním parkem Horní Střela a zároveň nejkrásnější částí řeky Střely. Odtud již není daleko do Mladotic zastávky ČD nebo po silnici přímo do obce Mladotice na nádraží ČD.

Odjezd dle aktuálních vlakových a autobusových spojů, informace na startu

Kontakt: 724 505 631 (Jana Hoťková)                                

Dne 22. 4. 2017 se pořádá turisticko-poznávací výlet na státní hrad KRAKOVEC 

  • Odjezd:      z Podbořan autobusem (vlakové nádraží ČD) v 8.30 hod 

  • Trasa:        11 km                                                       

  • Příjezd:      do Podbořan do 17.30 hodin

  • Cena:          členové KČT - 30,- Kč              nečlenové - 50,- Kč    (platit se bude v autobuse)

Všechny zájemcepěší turistiky zveme na jarní výšlap malebnou krajinou na státní hrad Krakovec. Autobus nás přiblíží do obce Velká Chmelištná, kde si budeme mociprohlédnout tamní kostel. Odtud půjdeme cca 11 km po žluté turistické stezce,procházíme obcí Křekovice a Všesulov, dále kolem Šípského mlýna až na hrad Krakovec. Zde se zúčastníme komentovanéprohlídky. Zpět nás odveze autobus až do Podbořan.

  • sobota 8. dubna 2017

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ odbor Podbořany pomáhá "uklidit Česko"

Chystaná úklidová akce  "Ukliďme Česko"  je inspirována celosvětově úspěšným projektem "Let's Do It!".  Dobrovolnická akce bude probíhat v sobotu  8. dubna 2017  na celém území České republiky. Cílem akce je nejen uklidit naše okolí, ale i ve společné věci zaangažovat různé  zájmové  skupiny  lidí,  školy,  firmy,  státní  správu  i  jednotlivce  a  mediálně  zviditelnitdlouhodobě neřešenou problematiku černých skládek.

Sejdeme se v 9.00 hodin před budovou podbořanského gymnázia (Komenského 843).Vydejte se s námi  procházkou  k vodní tvrzi v Hlubanech. Cestou posbíráme vše, co do přírody nepatří. Pytle a rukavice zajistí organizátoři.Naši  úklidovou  akci  povedeme od podbořanského  gymnázia  ulicí  Bedřicha Smetany  k ZŠ  Husova,  zde  se  napojíme na zelenou TZ, po ní dojdeme  až ke gotické vodní tvrzi v Hlubanech a zpět.Na děti čeká v cíli sladká odměna.       

Těšíme se na vás !

Dne 25. 3. 2017 

P-P-P    -      "První předjarní pochod" , 29. ročník  

Odjezd:        nádraží ČD Podbořany 8.19, Žatec západ 7.57 hodin                    

Trasy:           12 a 20 m

Start:            9.00 odin Žihle

Popis tras: 12 a 20 m:

Od nádraží dojdeme na náves, kde e napojíme na zelenou turistickou, která nás zprvu povede po silnici až e Chvojkovskému mlýnu. Zde se zelená odklání vlevo do lesa a pokračujeme stále o zelené až do Ostrovce. Pak kolem rybníku Štikáč až na rozcestí s modrou načkou. Zde se trasy dělí:

Trasa 12 km pokračuje po zelené do Jesenice.

Odjezd vlaku z Jesenice:        12.57 přestup v Blatně 13.09 do Podbořan, Žatce 15.18 řestup v Blatně 17.09 do Podbořan, Žatce (v Blatně se

čeká 1,5 h)  

Trasa 20 km

pokračuje od rozcestníku po modré, která je zde shodná s naučnou zelenou. Pokračuje přírodní památkou Krtské skály do Krt. TZ nás vede až k dalšímu rozcestníku U můstku. Máme tu křižovatku modré a červené. Pokračujeme vpravo po červené, která je rovněž společná s naučnou stezkou. Dále kolem Stebenského rybníku, zříceniny Petršpurg až do Petrohradu.

Odjezd  z Petrohradu: 14.26 BUS přestup v Blatně v 15.09 rychlík do Podbořan a Žatce 15.34 BUS do Podbořan, přestup v Podbořanech v 16.05 BUS  nebo v 17.35 rychlík do Žatce

Info: mobil 724 505 631 Jana Hoťková     

                                                                                       

dne 18. 3. 2017

Rašovické skály, zřícenina hradu Lestkov, Klášterec nad Ohří, město porcelánu

 

Odjezd : nádraží ČD Podbořany v 8.25 hodin

Člen KČT zaplatí za dopravu 30 Kč, nečlen 50 Kč. (přednost mají členové KČT Podbořany). Platba v autobusu.

Trasa: do 12 km

Začínáme v Suchém Dole, kam nás doveze autobus. Zde se nás ujme pan Cyril Hauptmann, náš průvodce po celé trase. Budeme putovat značenými i neznačenými cestami ze Suchého Dolu přes Rašovické skály (přírodní památka) na zříceninu hradu Lestkov či Egerberk, jak chcete, oboje je správné. Cestou se díky panu Hauptmannovi dovíme spoustu zajímavostí a určitě navštívíme místa, která většina z nás nezná. Naše kroky dále povedou na Mravenčák, další přírodní památku, a následně do Klášterce nad Ohří, lázeňského areálu Evženie. Zde na nás počká autobus, který nás převeze ke kláštereckému zámku. V zámku je umístěné Muzeum porcelánu, které dle času v Klášterci možná navštívíme, či něco
jiného dle nabídky našeho průvodce.
(Prohlídka trvá přibližně 50 minut. Vstupné plné je 110 Kč, snížené 70 Kč, děti do 15 let Kč 100, do 6 let 1 Kč).  Bude možné se podívat i na historické náměstí, které je zahrnuto do městské památkové zóny. Odtud pojedeme domů kolem 16 hodiny.

Cíl: Klášterec nad Ohří, lázně Evženie   

Závazné přihlášky: Zdenka Krůtová, mobil 731 472 141,  KrutovaZ@seznam.cz 


Dne 18. 2. 2017 se uskuteční turistický pochod,  25. ročník

ÚNOR BÍLÝ, ÚDY SÍLÍ

Odjezd :         z Podbořan vlakem v 8.19 hod do Vroutku (ze Žatce západu v 7.57 hod.)

                        z Blatna vlakem v 7.09 hod

Trasa:            12 km                                                    

Start:              Nádraží ČD Vroutek, 8.30 hodin

Z nádraží se vydáme do Vroutku směrem k románskému kostelu svatého Jakuba Většího, zde se napojíme na modrou TZ, která nás vyvede z Vroutku do lesů pod Kružín (směrem na Kružínský vrch a Dětaň). Nejprve procházíme Mlýneckým lesem, kde narazíme na rozcestník s NS Stezka lesů ČR, po které jdeme údolím cestou vpravo kolem Kružínského zámečku, anebo vystoupáme prudký kopec přímo proti nám, tj. k zámečku. Od zámečku se dostaneme na silnici, po které se dáme vlevo (směr Kružín) a za mostkem pokračujeme polní a lesní cestou směrem k Dubovému vrchu a sv.Prokopu. Na dohled máme Buškovice a Podbořany. Lesem jdeme souběžně s tankovou cestou až na rozcestí, kde se dáme kousek směrem do Buškovic (ale za nepříznivého počasí pokračujeme po tankovce až na podbořanské nádraží). Asi po 20 m je polní cesta vpravo, která nás dovede ke Candy, továrnu po cestě obejdeme na silnici u benzínky, po které dojdeme až do Podbořan.

Informace: mobil
724 505 631

Odjezd vlaku: směr Žatec z Podbořan 13.35, 15.35, 17.35                             

  směr Plzeň z Podbořan 14.19, 16.19, 18.19                                  

 Srdečně Vás zve výbor KČT Podbořany     


Novoroční procházka, 36 ročník 

Dne 1. ledna 2017


Start: ve 13.00
před budovou gymnázia v Podbořanech

Trasy:
6, 10 km

Popis:

Společně po silnici kolem hřbitova, tj. po zelené TZ až ke křižovatce s polní cestou, směřující vlevo do lesa.  Tady začíná kratší 6 km trasa. Pokračuje se neznačeným terénem až na očihovskou silnici, po přejití silnice, další polní cestou až k Hartové. Zde vlevo již po silnici vedoucí z Blšan do Podbořan dojdeme zpět do města, cíle pochodu.

10 km trasa
pokračuje po zelené TZ až k rozcestníku Valov - rozc., dále nás vede polní cestou směřující do Kryr. My však vpravo projdeme pod jedním ze železničních viaduktů a vydáme se již dále neznačeným terénem na vrch Kozinec. Po projití lesa se nám otevře pohled na Podbořany, vzdálenější Doupovské a Krušné hory. Pak už polní cestou jdeme směrem k železniční trati, která nás dovede až do města.   
 
       


 
Srdečně zve výbor KČT Podbořany 


 


 

                          


Kontakt

Mgr. Jana Hoťková


Nashledanou děkujeme za návštěvu a napište nám.